preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

 > O školi  > Povijest
Život škole ranih šesdesetih
Život škole ranih šezdesetih..

( iz zapisa gospodina Vladimira Pečanića)

ŠKOLSKA GODINA 1959. – 1960.

Zanimljivo je da sam upravljanje Školom preuzeo od Ignacija Mandića koji je bio upravitelj još dok sam kao vrlo mlad učitelj tek počeo predavati. Otad sam stalno u službi ovdje. Ignacije Mandić je ispunio uvjete za mirovinu., ali je i dalje ostao na mjestu nastavnika. Ja sam prije stupanja na dužnost tri godine radio u NOO –u, kao šef Odsjeka za prosvjetu i kulturu.
Po dolasku, ovdje sam zatekao sljedeće nastavnike: Ignacija Mandića, Miju Jurišića, Miljenka Skorića, Anicu Đukanović, Slavjanku Plepel, Veru Cerovski, Baricu Fadljević, Antona Vidulina, Anđelku Licul, Zlatku Ukušić, Katarinu Verbanac, Antuna Luketinu, Mariju Baznik, Juru Novoselca, Stanka Kiša, Slavena Dragičevića, Rinu Zulijani, Mariju Luketin, Zdenku Kocijan, Josipa Žitkovića, Zdravka Štingla, Mariju Skorić, Albinu Petri, Sonju Smilović, Eđidiju Bastijanić, Katarinu Balaš, Marijana Agnića, Petra Bagovića, Blaženku Žitković, Dragicu Palisku, Alice Tominović i Nedu Pošu.
Škola je postala centralna, što znači da je dobila područne – bivše male škole : Labin gornji, Vinež, Ripendu, Rabac, Drenje i Salakovce. Tu su radili sljedeći nastavnici:
a) Labin gornji: Marija Stašić, Ruža Dobrić, Marica Pečanić, Terezija Tomić, Milka Trošelj, Ivanka Škopac, Marina Trpčić, Marija Antonić, Marija Licul, Milena Paliska i Jelka Perić. Tijekom godine u mirovinu je otišla Marija Stašić koja je bila i rukovoditelj pa tu dužnost preuzima Ruža Dobrić.
b) Vinež: Josip Hrvatin i Radojka Hrvatin
c) Ripenda: Petra Miškulin
d) Rabac: Milan Komadina
e) Drenje: Marija Batelić
f) Salakovci: Ivanka Sokolić

Škola je vrlo velika – 51 odjeljenje, 51 nastavnik, 1562 učenika.

Sva područna odjeljenja imaju po četiri razreda, a matična škola i škola u Drenju po osam.
Pri Školi rade i tri odjeljenja talijanske nacionalne manjine.
Škola je priznata kao najbolja u Općini i jedna od najboljih u Kotaru od strane prosvjetnih vlasti iz NOO-a i NOK-a.
Bez obzira na objektivne poteškoće, nastavno osoblje je vrijedno i sposobno tako da rad s njima predstavlja veliko zadovoljstvo.
Rezultati u nastavi su i više nego dobri jer je 97% učenika uspješno završilo školu. Na kraju školske godine organiziran je desetodnevni produžni i dodatni rad. Škola je središte kulturnih događanja u cijeloj općini. Pri školi postoji KUD sa sljedećim sekcijama:
1. Pjevački zbor – voditelj Josip Novoselec
2. Tamburaški zbor – voditelj Stanko Kiš
3. Dramska sekcija – voditeljica Slavjanka Plepel
1. Literarna sekcija – voditelj Mijo Jurišić
2. Recitatorska sekcija – voditeljica Marijana Agnić
3. Likovna sekcija – voditelj Stjepan Dragičević
4. Domaćinska sekcija - voditeljica Rina Zulijani
5. Folklorna sekcija – voditeljica Neda Poša.

Svim sportskim sekcijama rukovodio je Zdravko Štingl, nastavnik fizičkog odgoja. Kako je radio samo on, nastava je reducirana na jedan sat tjedno, ali su ipak zabilježeni neki zapaženi rezultati. Najveći je, ipak, uspjeh druga Štingla što je osposobio vrlo pogodan park za nastavu tjelesnog odgoja.. Naime, dobrovoljnim radom naših učenika, a posebno uz stručnu pomoć nastavnika Štemberge iz RIS-a i direktora Štingla te učenika Industrijske rudarske škole, dotad neuporabivo dvorište dobilo je betonsku podlogu veličine 800 m za košarkaško igralište, krasan rukometni prostor i još dosta mjesta za odbojkaško igralište, jamu za skok u dalj i vis itd..Kako je dvorište već bilo ograđeno, a Škola imala fiskulturnu dvoranu, stvoren je sportski park kakav je imala malo koja škola.. Vrijednost objekta je procijenjena na 7. 500 000 dinara, a Škola je sudjelovala u gradnji sa 350.000 dinara. Uvelike su pomogli rukovodioci IUR-a, direkcije jame Labin koji su pomagali materijalno i stručno. Potrebno je spomenuti i druga Mandića jer su još u njegovo vrijeme radovi i započeli, terasa bila gotovo dovršena, a ostali su radovi dovršeni ove godine. U fiskulturnoj su dvorani postavljeni drveni štitnici na prozore. Na taj je način dvorana zamračena i osposobljena za prikazivanje filmova – to nam je donijelo i koji dinar više što je za Školu i te kako važno.
Tijekom godine kupljeno je pet novih učionica najmodernijeg tipa za matičnu školu, a po jednu takvu učionicu dobila su i područna odjeljenja Vinež, Rabac i Drenje.Znači, ukupno je nabavljeno 8 učionica kapaciteta 40 učenika svaka, za što je plaćeno 2. 500 000 dinara.
Suradnja s roditeljima bila je na primjerenoj razini. Tri puta u godini je održan zajednički roditeljski sastanak, a najmanje jednom u dva mjeseca održani su razredni roditeljski sastanci. Također je održavan individualni kontakt s roditeljima, pogotovo onima čija su djeca slabije učila.
Od tehničkog i drugog osoblja naša škola je imala ove stalne radnike:
1. Matošević, Marija
2. Vižintin,Marija
3. Franković, Josip
4. Franković, Katica
5. Šumberac, Lidija
6. Blašković, Ana
7. Antonelić, Ruža
8. Lazarić, Milija
9. Paliska, Katarina
10. Glavičić, Lina
11. Batelić, Albina
12. Veselica, Ana
13. Ruklić, Katica

Prva četiri mjeseca ova škola nije imala tajnice jer je dotadašnja tajnica, Mihovilović, Anka, otišla u Rijeku na drugi posao pa je tu dužnost honorarno obavljao drug Miljenko Skorić, a u siječnju 1960. NOO Labin nam je imenovao tajnicu drugaricu Milevoj, Valeriju, dotadašnju službenicu NOO –a Labin. U travnju iste godine na dužnost nastavnika je nastupila Marija Farkaš pa se broj nastavnika povećao za jednog člana.
Na kraju zapisnika potrebno je reći nekoliko riječi o drugu Ignaciju Mandiću koji je do sada imao najduži staž " pravog Labinjana" i za ovu školu učinio najviše davši joj temelje čvrste i stabilne institucije.
Rođen u Rukavcu, nedaleko od Kastva, pripadao je krugu naprednih narodnjaka, prvih Istrijana koji su teško podnosili talijanski jaram i nisu se dali kupiti ni podčiniti.Tijekom rata službuje po raznim mjestima Jugoslavije, a nakon toga se vraća u svoju dragu Istru i pomaže srcem i dušom kako bi ljudi dobili svoje pravo i slobodu. Najprije je službovao u Krnici, a !947. prelazi u Labin i radi na preporodu istarskog čovjeka..
Bio je pokretač kulturno – prosvjetnog rada, političkog uzdizanja i duša školstva dugi niz godina. Kao upravitelj, od svih je tražio strogu disciplinu i radni entuzijazam što svi nisu mogli podnositi. Baš zato što je bio dalekovidan i napredan stvorio je puno, a narodne vlasti su mu i odale priznanje.
Bezbroj puta je nagrađivan i pohvaljivan, a najveće u je priznanje bilo kad ga je predsjednik Republike, drug Tito, odlikovao Ordenom rada II. reda. Bio je dirnut i ganut, a kolektiv ga je velikim ovacijama i istinskom ljubavlju ispratio u mirovinu. Na rastanku je rekao: "Čuvaj jedinstvo zbora ove škole i učini sve da naša istarska djeca dobiju sve sto su desetljećima gubila."
Meni je osobno puno pomogao uputivši me u tajne rukovođenja Školom i rada s ljudima. Istinski sam mu zahvalan!!
Tako sam u prvoj godini upravljanja ispratio u mirovinu tri odlična prosvjetara, borca za novu školu – Mandić, Ignacija, Đukanović, Anicu i Stašić, Mariju.
Labin, srpanj 1960.
Pečanić, Vlado, upravitelj

ŠKOLSKA GODINA 1960./1961.

Školska godina je započela 1. rujna, ali s brojnim personalnim promjenama.
Otišli su:
1. Pagarić,Petar, premješten u RIŠ
2. Agnić, Marijan, odlazi u SAD
3. Paliska, Dragica, premještena u Dječji vrtić Labin
4. Bastijanić, Eđidija, premještena u Dječji vrtić Labin
5. Smilović, Sonja, premještena izvan općine
6. Mandić, Ignacije, premješten za direktora Tehničke škole
7. Đukanović,Anica, otišla u mirovinu
8. Štingl, Zdravko, otišao na redovni studij
9. Jurišić, Mijo, premješten izvan općine
10. Perić, Jelka, otišla u invalidsku mirovinu
11. Sokolić, Ivanka, premještena izvan općine
12. Detelić, Rina, premještena izvan općine
13. Hrvatin, Josip, premješten u NOO Labin za referenta prosvjete

Novopridošli radnici:
1. Hodak, Ankica
2. Modrušan, Marica
3. Bobanović – Ćolić, Emil
4. Vukelić, Albina
5. Ivezić, Marija
6. Tomišić, Marija
7. Grupić, Radojka
8. Balimac,Lucija
9. Čop, Bogumil
10. Čop, Dubravka
11. Mijatović, Miroslava
12. Šabulić, Marija
13. Lalić, Nikola
14. Lalić, Jelena
15. Merkl, Regina
16. Korčmaroš, Milutin

I unutar Škole je bilo promjena: Tomić, Nada, Pečanić, Marica i Trošelj, Milka premještene su iz Labina II. U Labin I., a Radojka Hrvatin iz Vineža u Labin I..
Učenici sedmog i osmog razreda iz Drenja putuju svakodnevno u Labin, tako da je tamo ostao samo šesti razred.
Sporazumno s Talijanskom unijom, Kotarskim komitetom SK te vlastima, talijanska se odjeljenja uklapaju u naše redovite razrede samo imaju pojačani fond sati talijanskoga jezika i nacionalne povijesti
Na početku školske godine imamo 53 odjeljenja i 1638 učenika te 57 nastavnika. U odnosu na prošlu godinu to je 100 učenika više što je veliko prostorno opterećenje. Problem je riješen tako što je jedno odjeljenje radilo u Gimnaziji, a dva u RIŠ – u dok su u Školi pregrađivanjem dobivene nove prostorije.
Okrečena je cijela zgrada Škole, zgrada Labina II. i I u Ripendi što je koštalo 1 000 000 dinara. Definitivno je dovršen fiskulturni park i osposobljena dvorana.
Zgradu u Rapcu su nam svojim sredstvima uredili IUR pa su je preko ljetnih praznika koristili za ljetovanje njihovi radnici. Kupljen je i namještaj za upravne
Dobili smo i školskog pedagoga koji će se brinuti za pripremu nastavnika za rad.
Postojao je i jedan poseban razred sastavljen od ponavljača petih razreda, Pedagoški razrednik im je bio drug Milutin Korčmaroš, a redovni razrednik vrlo vrijedna i mlada nastavnica Regina Merkl.Je li se time što postiglo, teško je reći. Ipak, interesantno je da smo od njih 35 uspjeli "spasiti" 18 učenika koji su prešli u viši razred dok je od ostalih najveći broj prekinuo školovanje jer su navršili 15 godina. Početkom nove školske godine ipak nismo oformili takav razred jer su i mišljenja kolektiva o takvom načinu rada bila podijeljena, a i nastavnici koji su predavali u tom razredu nisu mogli više tako raditi jer je situacija u tom razredu bila teška i strašna u što sam se i sam uvjerio predavajući dva mjeseca na zamjeni.
Plan i program rada inače je u cijelosti ostvaren.
Nekoliko riječi i o školskim kuhinjama koje su proradile u svim školskim zgradama. Iz školskog budžeta plaćamo kuharice ,a nabavljen je i sav potreban inventar te je obojano preko 30 stolova i 120 stolica što je koštalo oko 300 000 dinara.
U područnom odjeljenju Labin II prostorije bivše gostionice uredili smo kao kuhinju, zaposlili kuharicu tako da je to postala uzorna kuhinja. Radi se ekonomično i štedi gdje može, a ako i ostane koji dinar, ponovo se ulaže u korist djece. U kuhinjama se hrani ukupno 1 500 djece.
Škola u Salakovcima je ukinuta, a djeca su prešla u Labin.

Labin, lipanj 1961.
Vladimir Pečanić, upravitelj

ŠKOLSKA GODINA 1961./1962.

Školska je godina započela 1.rujna, a promjene su bile sljedeće:
- otišli:
1. Vidulin, Ante – u Tehničku školu
2. Batelić, Marija – u Radničko sveučilište
3. Luketin, Ante – izvan općine
4. Licul, Anđelka – u Gimnaziju
5. Korčmaroš, Milutin – izvan općine
6. Čop. Bogumil – raskinut radni odnos
7. Mijatović, Miroslava – u Tehničku školu
8. Bahmaz, Lucija, - izvan općine
9. Farkaš, Marija – napustila posao iz obiteljskih razloga
10. Grujić, Radojka – raskinut radni odnos, nije se vratila nakon praznika
11. Kos, Marina – rakinut radni odnos, otišla u Libiju

- došli:
1. Šamanić, Albert – za Labin I.
2. Šamanić, Marija - za Labin I.
3. Perman, Ljubica – za Labin I.
4. Opsenica, Milica – za Labin 1.
5. Žunić, Anka – za Labin I.
6. Bagarić, Ivanka – za Labin I.
7. Bastijanić, Eđidija – za Labin I
8. Pavičić, Marija – za Labin I

Kako se vidi, rad je već na samom početku bio otežan jer je više ljudi otišlo nego došlo. Naročito nam je otišlo puno nastavnika pojedinih predmeta, a dobili smo učitelje pa smo morali raspodijeliti predmete i tu je bilo dosta poteškoća. Mi smo bili osigurali dovoljan broj ljudi, no ostale škole u mjestu nisu pa smo im morali prepustiti određen broj učitelja, a i nekoliko je ljudi iz opravdanih razloga napustilo posao tijekom godine.
Ove su godine u školi bila sljedeća odjeljenja:
- matična:
- dva prva razreda
- dva druga razreda
- tri treća razreda
- tri četvrta razreda
- osam petih razreda
- sedam šestih razreda
- šest sedmih razreda
- pet osmih razreda

- područno odjeljenje Labin II:

- tri prva razreda
- tri druga razreda
- tri treća razreda
- tri četvrta razreda

- područno odjeljenje Vinež:
- kombinacija 1. i 2. razred
- kombinacija 3. i 4. razred

- područno odjeljenje Rabac:
- kombinacija 1. i 2. razred
- kombinacija 3. i 4. razred

područno odjeljenje Ripenda:
- jedno odjeljenje I.- IV. Razreda
područno odjeljenje Drenje:
- jedno odjeljenje I. – IV. Razreda
Ove smo godine u Labin prevozili učenike V. I VI. razreda tako da su u školi ostala 4 razreda. Nova učiteljica u tom mjestu je Ivanka Bagarić; lijepo se snašla i ljudi su zadovoljni njezinim načinom rada.
Imamo ukupno 54 odjeljenja sa 1753 učenika i 53 nastavnika. Broj učenika se često mijenja jer vlada velika fluktuacija stanovništva. Rad u nastavi organiziran je kao i ranijih godina, jedino u matičnoj školi nije bio zastupljen tehnički odgoj u VII. I VIII. Razredu i tjelesni odgoj u jutarnjoj smjeni, dok je u popodnevnoj smjeni reduciran sa tri na dva sata. Ostali predmeti zastupljeni su potpuno i stručno relativno dobro. Dosta nam je nastavnika vodilo i po dva razreda kao razrednici, a svi smo imali i prilično honorara jer nam je nedostajalo trinaest nastavnika.
Puno pomoći u radu pružila nam je drugarica Anka Došen, suradnica zavoda za školstvo NOK-a Pula.
Dodatan rad i slobodne aktivnosti organizirali smo prema vlastitim mogućnostima, ali ništa lošije nego ranijih godina iako je bilo više objektivnih poteškoća.
U ožujku nas je obišla Republička inspekcija iz Zagreba i nakon inspekcije su nam odali priznanje kao jednoj od najboljih škola u Hrvatskoj.
Materijalno stanje nešto je bolje jer su predviđena sredstva ipak na vrijeme dolazila. Vratili smo i dio dugova, a učinjeno je i sljedeće:
- parketirana je dvorana
- nabavljen je stroj za laštenje parketa, ujedno i usisavač
Preuređivanje dvorane stajalo je oko 1 600 000 dinara. Još bi trebalo uvesti centralno grijanje i popraviti kotao. I u školskoj radionici izvršene su neke pregrade i dobiven je idealan prostor za foto – laboratorij za koji je kupljena i nova oprema. Za to je utrošeno 500 000 dinara. Naravno, uz to su stalno nabavljane sve druge nužne potrepštine. Grijanje nas jako puno stoji. Rukovoditelji IUR-a Raša nisu dosad pokazali razumijevanje što je žalosno jer školu polaze i rudarska djeca. Osobno mislim da je to do pojedinaca, a ne Radničkog savjeta.
Inače, mnogi radijatori jedva ili uopće ne rade pa je u hladnim danima gotovo nemoguće raditi.
Trebalo ni i pokriti krov koji prokišnjava, a i mijenjati elektroinstalacije. Prozori nisu oličeni već dugo. Puno smo uložili u popravke škole u Drenju. Mještani i članovi NOO-a iskopali su i betonirali cisternu za vodu, a popravljen je i krov te promijenjene cijevi za odvod.Radovi su stajali oko 300 000 dinara. Pohvalu zaslužuju svi ,ali posebno drug Ivo Babić, načelnik za društvene službe NOO-a Labin kojem zahvaljujem u ime djece, kolektiva i svoje osobno.
Školska godina je završila bez većih problema.

Bilo je, naravno, još mnogo toga o čemu bi se dalo pisati, no mislim da je i ovo dovoljno jer se i iz ovih crtica mnogo može vidjeti.

Labina, srpanj 1962.
Vladimir Pečanić, upravitelj

SPOMENICA ŠKOLE NIJE VOĐENA DO 1967. GODINE

Život Škole u zapisima gospodina
Josipa Miličića…

Početkom 2. polugodišta za direktora OŠ "Ivo Lola Ribar" imenovan je Josip Miličić, dotadašnji profesor u Srednjoškolskom centru u Labinu. Nastava u 2. polugodištu započela je normalno, prema rasporedu iz 1. polugodišta.

Održana je sjednica Nastavničkog vijeća na kojoj je prikazan rad, uspjeh i svi problemi vezani za proteklu školsku godinu.
Bilo je 27 odjeljenja i 818 učenika, 30 nastavnika.
Na sjednici su određene i nagrade pohvale i kazne za učenike, po mišljenju Vijeća.
62 učenika dobilo je nagradu, a pohvalnicu njih 177.
Pohvaljen je i 8.a razred za uspjeh, zalaganje u učenju, slobodnim i izvanškolskim aktivnostima.
Iz Zapisnika Nastavnog vijeća:
"Drug Miličić preuzima dužnost kao direktor Škole te unaprijed zahvaljuje na dužnosti. U prvom redu govori o mikroplanu i kalendaru rada te poziva sve prisutne da do 20. veljače održe roditeljski sastanak, ako ga još nisu održali. Do 15. veljače mora se riješiti pitanje inventara.

ŠKOLSKA GODINA 1968./1969.

23. travnja 1969.
Vrlo svečano je proslavljen Dan škole uz prisustvo svih nastavnika, učenika, brojnih roditelja i predstavnika društveno – političkih organizacija. Nastupili su učenici pojedinačno i grupno i to: pjevački zbor, povijesno – zemljopisna grupa s kvizom, folklorna grupa, dramska grupa i recitatori mlađih i starijih razreda. Atmosfera je bila ugodna, svečana, a program bogat i raznolik. Nakon programa koji je bio izraz oduševljenja i odraz rada nastavnika i učenika, u prostorijama Škole upriličen je ručak za radne ljude i uzvanike.

29. lipnja 1969.
Današnjom sjednicom Nastavničkog vijeća završava školska godina.
Dnevni red je bio bogat, a obuhvaćen je uspjeh na kraju školske godine, koji je ocijenjen prolaznim, ali su naglašene i mnoge slabosti u radu i disciplini učenika, a od kritike nisu pošteđeni ni nastavnici. Donesen je i prijedlog zaduženja radnih ljudi za sljedeću školsku godinu. Poseban osvrt bio je na slobodne aktivnosti i na priznanja izvan škole te naglašeno kako s radom treba nastaviti i dalje.
Na kraju školske godine u matičnoj je školi i područnim školama u Vinežu i Velim Goljima bilo upisano 827 učenika, od toga 387 ženskih. Na popravni ispit u jesenskom roku upućeno je 27 učenika , a na ponavljanje 58 i jedan je učenik neocijenjen. U viši razred prelazi 741 učenik ili 89, 60%. Iz hrvatskosrpskog jezika 49 učenika ima nedovoljnu ocjenu, a iz matematike negativnu ocjenu ima 61 učenik. 223 učenika su pohvaljena, 86 nagrađenih , a 34 učenika su kažnjena. U tijeku godine učenici su opravdano izostali 26 976 sati, a neopravdano 1786 sati.

Iz Izvještaja na kraju 1. polugodišta:
"Zgrada na Vinežu je dotrajala i neke prostorije prokišnjavaju. Okoliš je prilično neuređen pa čitav ambijent ne odaje dojam prosvjetne sredine. Od Općinske skupštine su zatražena sredstva za saniranje postojeće situacije."

"Za vrijeme ljetnog raspusta uređene su sve prostorije, napravljene police za cipele – za krečenje i druge popravke utrošeno je 20 000 dinara."

"U ovoj godini, međutim, ne očekujem poboljšanje financijske situacije jer je na nekoliko sastanaka signalizirano da će sredstva za prosvjetnu djelatnost biti manja nego prošle godine. To nas uzbuđuje i morat ćemo uložiti sve napore da odgovornim faktorima ukažemo na apsurdnost ovakvih mjera, iako smo svjesni teškoća u kojima se našla privreda Općine Labin."
Pri Školi djeluje Upravni odbor, Savjet škole, a u neposrednom odlučivanju najveću ulogu ima Radna zajednica.

Labin, 30. kolovoza 1969.
Direktor: Josip Miličić

ŠKOLSKA GODINA 1974./1975.

Iz Godišnjeg plana škole
"Na početku školske godine 1974./1975. upisano je od 1. do 8. razreda
Razredni odjel Broj učenika Mjesto
1. a 35 L A B I N
1. b 33
2. a 29
2. b 26
2. c 28
3. a 28
3. b 27
3. c 27
4. a 33
4. b 27
2. i 4. 19 PLOMIN
3. i 4. 20
1. 23 VINEŽ
2. 22
3. i 4. 20
5. a 30 L A B I N
5. b 30
5. c 24
6. a 24
6. b 27
6. c 26
6. d 27
7. a 31
7. b 30
7. c 30
7. d 31
8. a 31
8. b 30
8. c 31
1., 2., 3. i 4. 15 VELI GOLJI

U Labinu postoje dvije osnovne škole pa bi trebalo i odrediti područje svake. Prema odluci Skupštine općine Labin, sva djeca koja žive lijevo od ceste Pula – Rijeka gravitiraju školi "Ivo Lola Ribar", no ta je odluka već zastarjela i ne odgovara ni roditeljima ni školama. Osnovni problem je u tome što naselje Kature ima glavninu djece i ne može pripadati isključivo jednoj školi jer bi se onda u drugu upisivao premali broj.

Iz života Škole…

1. prosinca 1975.
Danas je preminuo Ignacije Mandić, direktor ove škole u samim počecima, poznat, sposoban i vrlo priznat prosvjetni radnik.Kako je u posljednje vrijeme živio kao umirovljenik u Rapcu, tu je i sahranjen, a sahrani su prisustvovali učenici, kolege, prijatelji, susjedi, dok je oproštajni govor održao mr. Vlado Rosić, predsjednik Savjeta za prosvjetu.
Labin, kolovoz 1976.
Direktor: Josip Miličić

ŠKOLSKA GODINA 1980./1981.

Škola ima ukupno 758 učenika u 29 razrednih odjeljenja, i to:
- matična škola , mlađi razredi – 274 učenika u 9 odjeljenja
- matična škola, stariji razredi -349 učenika u 14 odjeljenja
- PŠ Plomin- 27 učenika u 2 kombinirana odjeljenja (1. i 2. te 3. i 4. razred)
- PŠ Vinež – 104 učenika u 4 odjeljenja

Iz ravnateljevih zapisa:
"Zgrada u PŠ Vinež je adaptirana. Rad se odvija u 4 učionice, a uređena je i prostorija za nastavnike. Tu je još i trosobni stan koji je odijeljen od školskih prostorija. Okoliš nije uređen, sportskih terena nema. Potrebno je organizirati akciju s roditeljima i učenicima za uređenje okoliša."
"Zgrada PŠ Plomin je dotrajala pa se gradi nova u Vozilićima i bit će gotova još ove školske godine."
"Zgrada PŠ u Velim Goljima adaptira se za trgovinu. Dogovor je temeljen na ponudi SOUR-a Rabac, RO Labinkomerc OOUR Maloprodaja Labin."
Tijekom godine održavana su sportska natjecanja, proljetni i jesenski kros, na zimovanju je bilo 120 učenika, a učenici mlađih razreda odlazili su na Platak.
U lipnju je svečano otvorena nova zgrada PŠ Vozilići.
Labin, srpanj, 1981.
Direktor: Josip Miličić

ŠKOLSKA GODINA 1981./1982.

Od 1. rujna 1981. ova škola djeluje kao OOUR u okviru RO odgoja i obrazovanja Općine Labin. Tu još ulaze i :
1. OŠ "Matija Vlačić", Labin
2. OŠ "Ivan Goran Kovačić", Čepić
3. OŠ "Vladimir Nazor", Potpićan
4. OŠ "Ivan Batelić", Raša
5. OŠ "Vitomir Širola Pajo", Nedešćina
6. Specijalni centar "Liče Faraguna", Labin

Direktor novonastalog RO-a je Miličić, Josip, v.d. direktora Čakarun, Pero, a direktorom škole imenovana je Novak, Vera, nastavnik povijesti.

Škola ima 762 učenika u 29 odjeljenja, i to:
-matična škola – 286 učenika u 10 odjeljenja, mlađi razredi.
- matična škola – 368 učenika u13 odjeljenja, stariji razredi
- PŠ Vinež, 79 učenika u 4 odjeljenja
- PŠ Vozilići – 32 učenika u 2 kombinirana odjeljenja.
Radi se u dvije smjene.
Za razliku od proteklih godina prostorno-materijalni uvjeti donekle su poboljšani, no problemi u matičnoj zgradi i dalje su prisutni – fiskulturna dvorana je vlažna i diže se parket, neriješen je i problem centralnog grijanja; dotrajao je i dio krovne konstrukcije. Zbog higijensko-estetskih razloga trebalo bi oličiti učionice te veći dio hodnika. Radi se u prosječnim uvjetima.
Značajne su nabavke triju višeizvornih sklopova za prvi razred, šator za logorovanje i namještaj za kuhinju u PŠ Vinež.
Uspjeh učenika statistički potvrđuje težnju Škole da se uvažavajući zakonske odredbe i pomažući učenicima s psiho – fizičkim smetnjama približi statusu «škole bez ponavljača».
U mlađim razredima pozitivno je ocijenjeno 398 od 401 učenika ili 99, 25 %.
U starijima, od 364, 361 je pozitivno ocijenjen ili 99,18%.
Ukupno, od 765 učenika pozitivno je ocijenjno759 ili 99,22%.
Ovo nije navučen uspjeh nego rezultat rada u redovitoj , dopunskoj i dodatnoj nastavi te vrlo bogatim izvannastavnim aktivnostima što sve ima za cilj buđenje interesa i samorada u učenika.
Nastupi i natjecanja:
-školsko sportsko društvo – rukometna ekipa (Ž i M) 1. mjesto, košarkaška ekipa (Ž) 2. mjesto; regionalna razina: 3. mjesto ženska streljačka ekipa, 4. mjesto ženska rukometna ekipa, 5. mjesto muška rukometna ekipa.
- Novinarska i literarna sekcija sudjelovale su na XVI. republičkom susretu pionira i Katedri čakavskog sabora u Žminju. Izdali su dva broja lista "Iskrice" te upriličili susrete s književnicima Dubravkom Horvatićem, Ivanom Kušanom i Zvonimirom Milčecom.
- 75 učenika sedmih razreda po prvi put su bili na logorovanju u Tunarici uz organiziranu školu plivanja.

Labin, lipanj 1982.
Vera Novak
ŠKOLSKA GODINA 1982./1983.

Školu pohađaju školski obveznici s područja mjesnih zajednica Labin 2, Vinež, Plomin, Snašići. Upisom u prvi razred obuhvaćeni su i šestogodišnjaci što se odrazilo na broj upisanih koji je nešto veći. Škola ima 787 učenika u 30 odjeljenja i to:
- matična škola, mlađi razredi – 277 učenika u 10 odjeljenja
- matična škola , stariji razredi – 387 učenika u 14 odjeljenja
- PŠ Vinež – 94 učenika u 4 odjeljenja
- PŠ Vozilići 31 učenik u 2 kombinirana odjeljenja.

U Školu dnevno putuje 115 učenika iz Velih Golji, Letajca, Marciljani, Vicani, Zagorja, Plomina, Plomin Luke, Vozilića i Štrmca.
U matičnoj školi i dalje ima prostornih i drugih problema poput stanja sanitarnih čvorova, ličenja prostorija, i posebice slaboga grijanja jer temperatura u pojedinim učionicama ne prelazi 12 stupnjeva C. Drvenarija i limarija su dotrajale, a krov koji prokišnjava mogao bi postati akutan problem. Sportski tereni su uređeni i služe svojoj svrsi, a u dobrom stanju je i namještaj u učionicama.Nabavljeno je mnogo namještaja, ploče za prve razrede, namještaj za kuhinje i blagovaonice u područnim školama, zidne vješalice i ormari za svlačionice.
98.86% učenika s uspjehom je završilo školsku godinu, sedam ih je upućeno na ponavljanje, a dva zbog bolesti ostaju neocijenjena. Poseban problem predstavlja pet ponavljača u prvim razredima – to su djeca s poteškoćama u razvoju koja zbog prevelikog broje učenika u razredu nisu uspjela savladati program, a organizirane defektološke službe nema.

- rukomet – 1. mjesto (MiŽ)

Ističem i brojne akcije čišćenja, uređivanja okoliša, sakupljanja starog papira.
Deset učenika sudjelovalo je na SORA- i Tuzla 83.
Na logorovanju u Tunarici sudjelovalo je 54 učenika sedmih razreda.
Organizirano je i zimovanje u Kranjskoj Gori te Velim Blokama.
Na ljetovanju u Marini bilo je 11 učenika.

Labin, lipanj 1983.
Vera Novak
SPOMENICA ŠKOLE NIJE VOĐENA OD 1983.g. DO 1990.g


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 5. 2011.

Ukupno: 628746
Ovaj mjesec: 1424
Ovaj tjedan: 11
Danas: 11
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin / Rudarska 9, HR-52220 Labin / www.os-ilribar-labin.skole.hr / ured@os-ilribar-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju