preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

 > O školi  > Povijest
Škola u samostalnoj Hrvatskoj
Naša škola u samostalnoj Hrvatskoj…
(iz zapisa gospodina Josipa Miličića)


ŠKOLSKA GODINA 1990./1991.
Upisano je 830 učenika . Od 1. do 4. razreda ima 12, a od 5. do 8. razreda 16 odjeljenja. U PŠ Vinež ima 108 učenika, a u Vozilićima 34.
Nastava u Vinežu i Vozilićima odvija se samo u prijepodnevnoj smjeni. Mlađi razredi rade po načelu tjedne promjene smjene. Stariji razredi rade u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni od 14 do 19. 45 sati.
Nastava je započela bez posebnih problema, dobro organizirano i sa stručnim kadrom.
Ova je godina prekretnica u osnovnom školstvu vezano za promjene na društvenom i političkom polju koje su donijele nove demokratske vrijednosti. Bit će još promjena u korist Hrvatske i njenih građana.
Sa 1.siječnjem 1991. rasformiran je RO odgoja i osnovnog obrazovanja, a škole su postale samostalne organizacije. Jedanaest djelatnika bivšeg RO-a tada je raspoređeno na rad u šest škola kao učitelji, stručni suradnici, knjigovođe i tajnici.
RO je postojao jedanaest godina i po mišljenju mnogih djelatnika odigrao je pozitivnu ulogu u konsolidiranju odgojno-obrazovnih, sindikalnih, financijsko - investicijskih htijenja u određenom trenutku.
Sa 1. siječnjem prestaje i direktorski mandat gđi Veri Novak koja odlazi u mirovinu, a direktorom OŠ "Ivo Lola Ribar" postaje prof. Josip Miličić, dosadašnji direktor RO-a odgoja i osnovnog obrazovanja Labin.
Nastava je započela 3. rujna prema aktivnostima i zaduženjima već utvrđenim Godišnjim planom i programom, a završila je 10. lipnja za učenike osmih razreda te 20. za ostale.
Broj nastavnih dana i sati ostvaren je su skladu s propisima po ZOŠ-u.
Odgojno - obrazovni proces osuvremenjen je tako što je isključena socijalistička ideologija iz sadržaja pojedinih predmeta, pružanjem većih mogućnosti nadarenim učenicima, podizanjem razine zahtjevnosti u cjelokupnom radu i ponašanju, stvaranjem optimalne atmosfere u cjelokupnom radu škole ističući motivaciju rada kao presudni element uspjeha.
Ovo je i vrijeme političkog i pravog rata u Republici Hrvatskoj jer je srpska agresija sve jača.
Sklonište u zgradi je očišćeno i uređeno.
Stručni organi škole djelovali su planski i ažurno.
Održano je 6 sjednica te brojne stručna predavanja s ciljem unapređivanja nastavnog procesa.
Suradnja s roditeljima odvijala se kroz roditeljske sastanke te individualne kontakte, a svoj prilog u svemu tome dali su i stručni suradnici kroz organizirana predavanja i druge oblike rada.
Materijalni uvjeti nisu poboljšani tijekom godine. Škola oskudijeva osnovnim sredstvima i opremom .
Zaposleni u ovoj školskoj godini:

RAZREDNA NASTAVA:
1. Bembić, Ljubica
2. Roknić, Milka
3. Martinčić, Đurđica
4. Čekada, Milica
5. Lončarević, Draga
6. Šabulić, Marija
7. Mikleušević, Vesna
8. Dropulić, Gordana
9. Poša, Neda
10. Bobanović, Marija
11. Trošelj, Milka
12. Brenčić, Vesna
13. Bakija, Marija
14. Sergo, Marija
15. Lalić, Jelena
16. Načinović, Ljubica
17. Stepčić, Jelka
18. Vilić, Ružica

PREDMETNA NASTAVA:
19. Martinčić, Dragica, hrvatski jezik
20. Iljadica, Gracijela, hrvatski jezik
21. Petković, Ljubica, hrvatski jezik
22. Pavičić, Biserka, hrvatski jezik
23. Zulijani, Jadranka, engleski jezik
24. Stepančić, Klara, talijanski i francuski jezik
25. Ćosić, Rajko, matematika
26. Načinović, Marija, matematika
27. Batel, Marija, matematika
28. Belušić, Malvina, zemljopis
29. Smoković, Mandica, povijest
30. Novak, Vera, povijest
31. Ružić, Mirela, kemija
32. Černjul, Rita, biologija
33. Malinarić, Ružica, biologija i domaćinstvo
34. Brčić, Maksimilijan, fizika
35. Kostadina, Nevenka, tehnički odgoj
36. Čakarun, Pero, tjelesni odgoj
37. Benazić, Ratko, tjelesni odgoj
38. Diminić, Jasna, likovni odgoj
39. Stepančić, Ankica, glazbeni odgoj
40. Kosić, Đuro, tehnički odgoj
41. Černjul, Zdenka, tajnica
42. Šumberac, Sonja, k.m.
43. Santaleza, Jadranka, knjigovođa
44. Načinović, Bruna, kuharica
45. Husejnagić, Advija, čistačica
46. Ibiši, Besima, čistačica
47. Poldrugovac, Paola, čistačica
48. Negri, Nevenka, čistačica
49. Begić, Bahrija, čistačica
50. Kešetović, Najla, čistačica
51. Pašćanović, Milka, čistačica
52. Štemberga, Pjerina, čistačica
53. Negri, Gracijela, čistačica
54. Vugdalić, Meri, čistačica
55. Kosar, Milica, engleski jezik
56. Miličić, Josip, ravnatelj

Tijekom ljetnog raspusta oličena je sjeverna fasada školske zgrade čime je postignut dobar estetski dojam.
Labin, 20 kolovoza 1991.
Ravnatelj: Josip Miličić

ŠKOLSKA GODINA 1992./1993.
Potpune i konačne pripreme za ovu školsku godinu započele su 20. kolovoza 1992..
Svi su nastavnici prihvatili svoja zaduženja.
U matičnoj školi nastavu pohađa 677 učenika u 26 odjeljenja. U PŠ Vinež ima 111 učenika, a u PŠ Vozilići 35 učenika u dva kombinirana odjeljenja.
Nastava je započela 14. rujna, organizirano, ali u starim prostornim uvjetima. Radilo se u dvije smjene pet dana u tjednu.
Za vjeronauk se opredijelilo oko 50% ukupne populacije. U školi nastavu izvode dva svećenika i jedna vjeroučiteljica.
Na sjednicama je ravnatelj aktualizirao radne obveze te pozvao sve djelatnike da strpljivo i pedagoški osmišljeno ostvaruju sve zadaće posebno ispitivanje, provjeravanje i ocjenjivanje. Učenici su pozvani da savjesno pristupaju svojim obvezama jer se jedino radom mogu ostvariti životni ciljevi.
Podjela svjedodžba osmašima obavljena je vrlo svečano i uz prigodan program, u prisustvu roditelja, učitelja te predstavnika crkvenog političkog i društvenog miljea.
Ravnatelj je tada, između ostalog, rekao i sljedeće:
"Ovo je možda prvi put da se ovako svečano opraštamo s osmašima. To bi morao postati običaj jer barem ponekad vrijedi čuti dobru vijest i lijepu riječ. To žele čuti roditelji, učenici i učitelji. I roditelji i učitelji su bdjeli nad odrastanjem ovih djevojaka i mladića koji napuštaju osnovnu školu i završavaju najduže razdoblje u sustavu obrazovanja. Svi smo, dragi osmaši, usađivali u vaše biće zrnje znanja i riječi o ljepoti, dobroti i nadi."
Odličnim učenicima podijeljene su pohvalnice i nagrade.
Nakon programa uslijedilo je druženje.
Bio je ovo svečan i dirljiv susret.
Na Labinštini nije bilo posebnih ratnih događanja, ali su ostali dijelovi Hrvatske i dalje u ratnom plamenu. Prognanici i izbjeglice smješteni su u Rapcu, a učenici su uključeni u školu. Bez obzira na sve, škola je funkcionirala normalno, svi djelatnici su obavljali svoje zadaće ažurno, odgovorno i učinkovito.
Može se reći da je ozbiljnost situacije poticala i ovaj kolektiv na ozbiljnije shvaćanje i obavljanje planiranih zadaća i obveza.

Labin, kolovoz 1993.
Ravnatelj : Josip Miličić

ŠKOLSKA GODINA 1996./1997.
Uvedena je izborna nastava informatike pa je uz potporu Poglavarstva Grada Labina kupljeno 6 računala i 2 pisača.
Ipak, oprema u učionicama prirode, fizike, kemije i ostalih predmeta je oskudna.
Knjižnica prostorno zadovoljava, međutim nedostaje lektirnih naslova.
Nastavlja se tradicija očuvanja urednih interijera i eksterijera.
U kolovozu su oličene učionice u prizemlju i na katu pa su poboljšani estetski i higijenski uvjeti. Posebna pažnja posvećena je uzgoju cvijeća.
Godišnji plan i program ostvaren je u cijelosti, u skladu sa sadašnjom koncepcijom škole i sposobnostima učenika.
Iz "Zabilježaka ravnatelja"
"Na sjednici Učiteljskog vijeća, 10. lipnja 1996. razmotren je i usvojen Godišnji plan i program za nastupajuću školsku godinu.
11. listopada održana je priredba posvećena manifestaciji Dani kruha - dani zahvalnosti. Programu su bili nazočni i roditelji učenika i svećenici labinske župe – Vilim Grbac i Ivica Butković, a sastojao se od triju točaka – prigodnog programa, blagoslova kruha i blagovanja kruha.
Već su početkom 2. polugodišta počele pripreme za ekskurziju. Ministarstvo je poslalo naputak o realizaciji izleta u kojem se preporuča da izlet bude upoznavanje s kulturnim, povijesnim i prirodnim znamenitostima domovine, a ravnatelj je s tim sadržajem upoznao razrednike. 4. travnja 1997. održana je sjednica Učiteljskog vijeća na kojoj su prisustvovali i djelatnici OŠ "Matija Vlačić". Dr. Snježana Bilić održala je predstava pod nazivom Preventivni školski program.
1. svibnja 1997. PŠ Kature bila je domaćin eko-kviza "Lijepa Naša".
Školu je u pretnji župana Steve Žufića posjetila i ministrica prosvjete i športa, Ljilja Vokić.
Labin, 25. kolovoza 1997.
Ravnatelj: Josip Miličić

ŠKOLSKA GODINA 1999./2000.

Dana 18. svibnja 2000. godine zaprimljeno je rješenje Ministarstva prosvjete i športa RH kojim se ravnateljem imenuje Miro Alilović, profesor zemljopisa, djelatnik ove škole u posljednje četiri godine. Kako je Rješenje stiglo tek 18. svibnja, do 22. svibnja i primopredaje dužnosti, ravnateljem je bio Josip Miličić.

"Sjećanja u 1. licu…":
Ravnateljem, tada direktorom, postao sam 1. veljače 1968. godine i na toj dužnosti ostao do 1. rujna 1981. godine. Dio školskih aktivnosti zabilježen je u Spomenici, doduše nekontinuirano jer neki moji prethodnici nisu unosili podatke. Kao direktor, radio sam na obavljanju svih relevantnih nastavnih, odgojnih i organizacijskih zadaća. Posebnu sam pozornost posvećivao materijalizaciji Škole kad je bilo u pitanju sređivanje prostora, rasvjete, grijanja (koje nikada nije bilo funkcionalno), ali i opreme. U početku svoga ravnateljevanja vodio sam doškolovanje nastavnika i predmetnih nastavnika na PA u Puli, i sam održavajući predavanja iz književnosti. Bilo je to vrijeme uspona labinskog školstva, učitelji puni entuzijazma.
Ja sam osobno volio svoj poziv, učenike, roditelje i svoje suradnike. Težio sam oplemenjivanju ambijenta te stvaranja što bogatijeg duhovno – moralnog ugođaja. Kako ne postoji idealan recept, mogu reći da sam u svemu uspio onoliko koliko smo viziju zajedno ostvarili. Bilo je lijepo, ponekad teško, naporno, ali učinkovito jer su nastavnici sa svojim učenicima ostvarivali vrhunske rezultate i na natjecanjima i u nastavi i uopće.
1. rujna zaživjela je RO odgoja i osnovnog obrazovanja Labin. Tadašnji prosvjetni savjetnik, Milan Cerovac, direktor OŠ "Matija Vlačić" i ja pripremili smo svu potrebnu dokumentaciju, a ja sam i postavljen za direktora RO-a. Moja je prosudba o takvom obliku organizacije rada tada bila pozitivna. Povezali smo se jače – kadrovski, financijski, pa i ljudski. Izgrađeno je mnogo potrebnih prostora, a kontaktiralo se kroz zajedničku stručnu i financijsku službu te kolegij direktora.
1990. godine raspadom Jugoslavije, rasformirana je i ova organizacija i ja sam imenovan ravnateljem OŠ "Ivo Lola Ribar". Bio je to novi život, u novoj Hrvatskoj.
Svi smo se odreda trudili u podizanju mladih generacija. Bilo je teškoća, financijskih, kadrovskih, ali je kolektiv Škole ostao uspješan uz sve poteškoće.
Svima je na srcu prije svega bila briga oko učenika i roditelja. Vrijeme je donijelo mnoge novine. Moj posljednji zapis neka bude i ovo:
Volio sam učenike, poštivao suradnike, radio više od 40 godina, dijeleći ljubav i znanje. Neka mi oni koje sam povrijedio oproste, jer ljudski je i pogriješiti. Mogao sam povrijediti, ali, hvala Bogu, još nisam svjesno nanio zlo!
Sudite, ali ljudski, i vi, dragi moji.

Labin, 19. svibnja
Ravnatelj: Josip Miličić

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 5. 2011.

Ukupno: 628746
Ovaj mjesec: 1424
Ovaj tjedan: 11
Danas: 11
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin / Rudarska 9, HR-52220 Labin / www.os-ilribar-labin.skole.hr / ured@os-ilribar-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju